Thursday, 1 February 2018

Pelaksanaan Program NILAM Yang Ditambahbaik

Untuk makluman tuan/puan, surat arahan pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik telah ditandatangani oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Dasar Dan Pembangunan Pendidikan) pada 23 Januari 2018.
Berikut dilampirkan surat tersebut untuk rujukan tuan/puan: